Публікація тез

2-й Національний конгрес «Інсульт та судинно-мозкові захворювання»

Проводиться згідно з Реєстром зїздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, затвердженим МОЗ і АМН України

3-5 листопада 2010 року, м. Київ

Публікація тез

Теза приймаються до 20 серпня 2010 року на електронну адресу : office@uabi.org.ua, mgulyayeva@gmail.com

Вимоги до оформлення тез: приймаються тези в текстовому редакторі МS Word, електронною поштою або на надійному носії (СD диск, захищений від механічних пошкоджень). Обсяг тез - 2500-3000 символів разом з пропусками. Параметри сторінки: береги (лівий, правий, верхній та нижній) по 2 см, формат сторінки А4 (210×297 мм), орієнтація книжкова. Шрифт – Times New Roman Cyr (українською або російською), розмір 12, звичайний, міжрядковий інтервал - одинарний.

У тезах слід приводити виключно власні дані, які не були надруковані раніше, не використовувати в заголовку абревіатури, назви лікарських засобів писати з маленької літери, використовуючи міжнародну генеричну назву; у десяткових числах для позначення розрядів використовувати коми; нумерувати стадії захворювання римськими цифрами (І, II, III …); фактичні дані подавати в абсолютних цифрах (110 хворих, вік 10-45 років, середній вік 50,6 роки), не розміщувати в тексті таблиці та малюнки.

Макет оформлення тез:

Контактна (відповідальна особа) ПІБ, телефон контактної особи, ел. пошта.

Назва роботи, ПІБ авторів, установа

Мета: коротко формується мета дослідження.

Методи: вказується обєкт дослідження, основні методи і засоби досягнення мети дослідження.

Результати: наводяться підсумки дослідження, підтверджені узагальненими фактичними даними..

Висновки: висновки і рекомендації формуються відповідно до мети дослідження, використаних методів і отриманих результатів.

Тези, що не відповідають зазначеним вище вимогам, розглядатися не будуть. Подача тез для публікації не може вважатися заявкою на виступ із доповіддю. Стендові доповіді не передбачені.

Інформація про оплату за публікацію тез:

Вартість розміщення тез (одна робота) – 100 грн 00 коп

Оплата проводиться шляхом перерахування коштів у будь-якому банку або в поштовому відділенні на р/р ВГО УАБІ”:

Банківські реквізити: ВГО УАБІ”, ЄДРПОУ 33193539, р\р № 26000150185 в ВАТ Райффайзен Банк АВАЛЬ м.Київа, код банку 380805 одержувач платежу ВГО УАБІВ розділі «Мета переказу грошей» слід вказати:

Безповоротня фінансова допомога на підтримку роботи конгресу в 2010 році

(обовязково саме таке формулювання)

Копію квітанції про сплату тез необхідно відправити на адресу Оргкомітету.

Оргкомітет конгресу :

З питань участі у науковій програмі та з організаційних питань - Гуляєва Марина Віталіївна тел. (067) 465 56 61, тел/факс (044) 530 54 89,

Електронна пошта: office@uabi.org.ua, mgulyayeva@gmail.com

Адреса для листування - 02222, Київ, а\с 77 ВГО УАБІ

Повний документ для завантаження